Disclaimer

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De samenstellers van de website zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze website is geen medisch hulpmiddel. De genoemde hulpmiddelen, gegeven adviezen en tips zijn geen behandeladviezen.

Voor vragen of zorgen over een behandeling of hulpmiddel, dien je contact op te nemen met je behandelaar of zorgverlener. Ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan tekst en beeldmateriaal op de website kan daarvoor contact opnemen met info@als-centrum.nl

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ALS Centrum. Deze website is niet voor commercieel gebruik.

Leveranciers
De keuze voor de hulpmiddelen en de daar aan verbonden leveranciers is voortgekomen uit de deelnemers voor de films en beschikbare hulpmiddelen voor de foto’s. Er is op geen enkele wijze voorkeur voor een hulpmiddel of leverancier. Om deze reden zijn de naam en toenaam van de diverse hulpmiddelen en leveranciers niet benoemd.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Cookies
www.thuis-als-thuis.nl maakt gebruik van cookies om bij te houden welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. Deze gegevens zijn niet tot een persoon herleidbaar, worden niet verkocht aan derden en dienen louter om de site verder te optimaliseren. Indien gewenst is het gebruik van cookies uit te schakelen in de instellingen van de browser.